A12 – Božićna priča

4. Stupanj /Godina A

A11 – Suđenje Pavlu

4. Stupanj /Godina A

A10 – Pavao

4. Stupanj /Godina A

A9 – Pavao

4. Stupanj /Godina A

A12 – Prvi Božić

3. Stupanj /Godina A

A11 – Pavlove pustolovine

3. Stupanj /Godina A

A10 – Pavlove pustolovine

3. Stupanj /Godina A

A9 – Pavlove pustolovine

3. Stupanj /Godina A

A12 – Božićna priča

2. Stupanj /Godina A

A11 – Pavao

2. Stupanj /Godina A

A10 – Rani Kršćani

2. Stupanj /Godina A

A9 – Jakov

2. Stupanj /Godina A

A12 – Božićna priča

1. Stupanj /Godina A

A11 – Pavao

1. Stupanj /Godina A

A10 – Rani Kršćani

1. Stupanj /Godina A